Проект за озеленяване на жилищен комплекс

кв. Симеоново, гр. София

 

Проект
  • 2013
  • идеен проект
  • дендрологичен проект
  • обяснителни записки
  • количествена сметка
  • скици

Идеен и дендрологичен проект за озеленяване

Представяме ви проект за озеленяване на жилищен комплекс в квартал Симеоново. Интересното при този проект е, че обекта граничи с река, което дава възможност за използване на повече видове и създаване на интересни кътове за отдих.

Площ: 15000кв.м.

Етапи на проектиране:

 – фитосанитарна оценка – описва състоянието на съществуващата растителност и дава предписания кои дървета и храсти трябва да се запазят и кои да се премахнат
 

– идеен проект – цялостна концепция за развитие на алейна мрежа, кътове за отдих, паркова мебел, растителност и др.;

 – дендрологичен проект – описва разположението на съществуващата и новопроектирана растителност и нейното количество;

 – обяснителни записки – разясняват концепцията на проекта;

 – количествена сметка – дава яснота за количеството материали и растителност необходими за изпълнение на проекта;

 – скици – скициране на ръка на растителни групи и отделни елементи от проекта.

 

за връзка с нас

+359 877 066 607

ozeleniavane.org@abv.bg

София, България

Нека заедно направим градината на мечтите ви.

Обадете се още днес, за да получите Вашата безплатна консултация.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This