Поддръжка на градина,парк,двор,зелена площ

Поддръжка на градина,парк,двор,зелена площ

Озеленяване.орг ви предлага професионална поддръжка на всякакъв вид зелени площи.Поддръжка на частни градини,обществени сгради,обществени паркове,паркове със специално предназначение, поддръжка на вертикални градини,поддръжка на интериорни градини,градини на закрито. Работим на територията на град София и околностите.Екипът ни се състои от добре обучен персонал от млади и интелигентни хора. Разполагаме с необходимата, висококачествена техника, гарантираща перфектната поддръжка на представителни зелени площи.Имаме специалист по напоителни системи, можем да осигурим и целогодишна поддръжка с включено почистване на сняг.

Вертикутиране на тревния килим,райграс, тревни площи, трева цена

Вертикутиране на тревния килим,райграс, тревни площи, трева цена

Вертикутирането се извършва върху уплътнени почви със специализирани машини, тип култиватори. Те прорязват сплъстения повърхностен слой на тревната покривка на разстояние 3-5см и на дълбочина 5-10см посредством триъгълни ротационни ножове. Едновременно с разрязването на чима, което стимулира възобновяването на тревите, се унищожават и двусемеделните плевели с широки листа. Получените бразди стават идеални отвори за наторяване и подсяване. Ние предлагаме машинно аериране на тревни площи на цена от 0.40лв на квадратен метър с включено извозване на отпадъците. За площи над 2.50 дка цена по договаряне.


http://www.youtube.com/watch?v=2XH_7Z1NxQU (още…)

Механични обработки на тревния чим

За поддържането на нормален водно-въздушен режим, както и жизнената дейност на почвените микроорганизми, тревния чим трябва да се подлага регулярно на различни видове механични обработки. Това е поредица от важни мероприятия, които гарантират възобновяването и подмладяването на тревната площ. Те биват грапане, аериране, вертикутиране и валиране.
аериране

вертикулиране

Косене на тревни площи, трева,тревен килим,поляна в София цена

Чрез косенето се контролира височината на тревната покривка. По този начин се осигурява по-добър достъп на въздух и светлина до възела на братене, което допринася за стимулиране на братенето. Интензивно поддържаните тревни площи не е желателно да се оставят по високи от 7-10см. Нашата цена за косене на тревен килим (височина до 15 см) с професионални косачки и тримери, с включено изхвърляне на окосената трева е 20 стотинки на кв.м.

Аериране на тревния чим, трева, тревен килим,тревна покривка,поляна

Това е най-радикалния начин за възобновяване и подмладяване на тревния чим. Прилага се на тревни площи, които са подложени на интензивна експлоатация и отъпкване. Чрез него в почвата се правят отвори, през които се увеличава притокът на въздух, вода и торове до корените, без да се поврежда тревното покритие.При този методът почвата се пробожда дълбоко (перфориране) на дълбочина 6-12 см. За целта се използват специални аерационни машини. Тревната площ се обработва през пролетта, лятото, есента, когато се констатира значително уплътняване. При липсата на такива машини, а също и при аериране на малки пространства се използват рамки със закрепени върху тях шипове, които се поставят под обувките на работниците. Според степента на уплътняване може да се аерира два до пет пъти годишно.

Видове торене при озеленяване и поддържане на зелени площи

Видове торене при озеленяване и поддържане на зелени площи

В зависимост от сроковете за внасяне торенето е основно, припосевно и подхранване.

Основното торене се прави едновременно с обработката на почвата (оране). Прилагат се торове с продължително действие, каквито са органичните торове и някои от минералните (фосфорни и калиеви). Дълбочината на заораване зависи от разтворимостта на хранителните вещества и механичния състав на почвата.

Припосевното торене се прилага непосредствено преди или едновременно с засаждането на растенията или засяване на семената. Ползват се основно минерални торове, които снабдяват растенията с достъпни хранителни вещества необходими за засилване на слабо развитата коренова система на растенията докато са в млада възраст. При посев торовете се заравят 2-3 см по-ниско от семената.

Подхранването се прилага през целия период на вегетация, с цел осигуряване на специфичните хранителни елементи необходими при различните фази на развитие на растенията. Прилагат се основно минерални торове, като през периода на растеж и образуване на пъпките трябва да преобладава азота, а в периода на цъфтеж, образуване на плод и узряване трябва да преобладават фосфорът и калийят. Може да се прилагат и органични торове, но торенето на тревни площи с оборски тор не е препоръчително, поради наличието на семена от плевели.

Засаждане на тревен килим

Внасяне на торове и тревно семе

Припосевно торене

Подхранване на тревен чим

Pin It on Pinterest