Езера

При включването на спокойни водни повърхности в общото композиционно решение на парковите творби, се разчита на тяхното благоприятно въздействие върху психо-физическото състояние на човека и отмора на очите. Те се срещат в парковете в най-различни форми и големина. Оформят се в близост до изгледни площадки, скални кътове и в подножието на каскади, водопади и др.
Често в големите езера се поставят дюзи за мощни фонтанни струи. В по-големите езера могат да се отглеждат водни птици и риби, които допълнително усилват ефекта на естествените водни площи.

Водни огледала

Гладката водна повърхност отразява близко засадената растителност или художествена пластика. В други случаи при, при по-плитки водни площи, се използва прозрачността на водата и се търси декоративен ефект чрез рисунъка на дъното – мозаечни изображения, облицовки с геометрични фигури и др. Водните огледала се ситуират в най-отдалечените и спокойни кътове на парка, където има места за отдих и съзерцание. Срещат се и в най-натоварените части на градския площад.

Водопади

Могъществото на водата внушава респект към природата. Първите изкуствени водопади се появяват в древния Вавилон. Присъстват и в древна Гърция, след това и в Римската империя. Днес тези водни ефекти навлизат все по – широко в градските паркове. Те могат да се използват за заглушаване на типичните за градовете шумове, замествайки ги с приятния и естествен грохот от падането на водата.
Водните завеси, получени от специални дюзи, вкарват съвременно звучене. Особено силен ефект създава водната завеса, която се спуска от голяма височина.

Фонтани

Фонтаните намират широко приложение в градските пространства. Те имат подчертано официален характер. Големината и формата на фонтана зависи от пространството, в което ще се монтира. На един голям площад не би стоял добре фонтан с малки размери и обратното. Настилката около такъв воден елемент завършва цялостната композиция. Растителността трябва да е с умерено присъствие, за да не доминира над вертикалният воден елемент. Добре стоят сезонни цветя и ниски вечнозелени храсти в бордюр или в растерна композиция с настилката.

Фонтанът пред Бурж Халифа в Дубай, OAE

Водните ефекти в зелените площи

Всеки, който е съзерцавал планински поток или огледална повърхност на езеро сред природата, осъзнава въздействието на водата. Водните ефекти в градска среда съживяват и разнообразяват пейзажа. Те създават прохлада и комфорт по време на летните горещини.
Още от древни времена водните ефекти са присъствали в градините на аристократите от Вавилонската, Египетската, Гръцката и други древни цивилизации. Силното присъствие на водата в геометричните градини от времето на Ренесанса и Барока измества растителните композиции на втори план. Растителността служи за фон на множеството водни ефекти.
Водата и до днес продължава да присъства в градините и парковете като основен декоративен елемент с атрактивен и освежителен характер.
Професионалистите в сферата на парковото строителство са създали елементи на компонента вода в оформлението на зелените площи. Това са: фонтани, водни каскади, водни амфитеатри, водопади, водни огледала, декоративни басейни и езера.
При сполучливото подбиране и комбиниране на видовете растителност, трябва да се има в предвид участието на светлината и сянката, хвърляна от нея, върху водната повърхност, която се намира във вечно движение. Възприемането на предметите и детайлите се засилва от тяхната релефност. Тя може да бъде повишена зрително от контраста, получен при осветяването. Ето защо е важно не само създаването на фрагментите от композицията като елементи на крайбрежния ландшафт, но и намирането на подходящо място за тяхното разполагане. Така например подреждането на декоративна растителност в една композиция от южния към северния бряг на водната площ осигурява осветяване през по – голямата част на деня.

Pin It on Pinterest