Чрез косенето се контролира височината на тревната покривка. По този начин се осигурява по-добър достъп на въздух и светлина до възела на братене, което допринася за стимулиране на братенето. Интензивно поддържаните тревни площи не е желателно да се оставят по високи от 7-10см. Нашата цена за косене на тревен килим (височина до 15 см) с професионални косачки и тримери, с включено изхвърляне на окосената трева е 20 стотинки на кв.м.

    Pin It on Pinterest

    Shares
    Share This