За поддържането на нормален водно-въздушен режим, както и жизнената дейност на почвените микроорганизми, тревния чим трябва да се подлага регулярно на различни видове механични обработки. Това е поредица от важни мероприятия, които гарантират възобновяването и подмладяването на тревната площ. Те биват грапане, аериране, вертикутиране и валиране.
аериране

вертикулиране

Pin It on Pinterest

Shares
Share This