Вертикутирането се извършва върху уплътнени почви със специализирани машини, тип култиватори. Те прорязват сплъстения повърхностен слой на тревната покривка на разстояние 3-5см и на дълбочина 5-10см посредством триъгълни ротационни ножове. Едновременно с разрязването на чима, което стимулира възобновяването на тревите, се унищожават и двусемеделните плевели с широки листа. Получените бразди стават идеални отвори за наторяване и подсяване. Ние предлагаме машинно аериране на тревни площи на цена от 0.40лв на квадратен метър с включено извозване на отпадъците. За площи над 2.50 дка цена по договаряне.

http://www.youtube.com/watch?v=2XH_7Z1NxQU

Pin It on Pinterest

Shares
Share This